Meer over project Veldenberg

De ondernemingen in de Industrieweg, de Vaartstraat en de Veldenbergstraat zijn reeds lang vragende partij om de bewegwijzering naar hun bedrijven te verbeteren en te standaardiseren.
De bedrijven in bewuste straten worden gegroepeerd in een 'zone Veldenberg' zonder evenwel aan de bestaande adressen te raken.
Intussen werd er een werkgroep opgericht onder leiding van communicatieambtenaar Erwin Van Boxel. Ook Ron Vermetten, Luc Segerink, Jan Stoffels en Jef Van Dun nemen deel.
In de loop van de volgende weken bekijken we de voorstellen van verschillende leveranciers en wordt er een concreet plan uitgewerkt.
Dit concept wordt door de werkgroep verder verfijnd en ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de gemeenteraad in de zitting van 17 september 2018.
Vervolgens wordt het project tijdens een infomeeting voorgesteld aan alle betrokken bedrijven.
In het voorjaar van 2019 hopen we het bewegwijzeringsplan te realiseren.
We houden jullie verder op de hoogte.