Een sterk team - Wie is wie

Wendy Claessens

Bestuurder - Voorzitter - Verantwoordelijke braderij

Kleiryt 45
2330 MERKSPLAS
+32 495 27 44 09
unizomerksplas2330@gmail.com

Erwin Hofkens

Bestuurder - Ondervoorzitter - Contacten gemeente

Leopoldstraat 17
2330 MERKSPLAS
+32 14 63 39 33
erwin.hofkens@pandora.be

Judith Gers

Bestuurder- Financiën - Beheer Spetsersbon

Leopoldstraat 8
2330 MERKSPLAS
+32 14 63 30 35
info@fietsenpeeraer.be

Kurt Nuyens

Bestuurder - Contacten gemeente

Leopoldstraat 42
2330 MERKSPLAS
+32 14 63 32 97
elektro.kurt.merksplas@scarlet.be

Dirk Van Dyck

Bestuurder - Adviesraad GAV

Hoekeinde 28
2330 MERKSPLAS
+32 495 52 51 25
info@deherthoeve.be

Inne Mortiers

Bestuurder - Secretariaat - Adviesraad GECORO

Hoekeinde 18
2330 MERKSPLAS
+32 499 34 94 15
inne.mortiers@gmail.com

Bart Rameysen

Bestuurder

Heidries 17
2330 MERSKPLAS
+32 475 56 18 28
info@discoseduction.be