Statutaire algemene vergadering 19/02/2019

                                                                                                                             Merksplas, 21 januari 2019

Aan alle leden van Unizo Merksplas. U wordt vriendelijk uitgenodigd op de statutaire algemene vergadering van Unizo Merksplas vzw met maatschappelijke zetel gevestigd te Leopoldstraat 53 in 2330 Merksplas. De algemene vergadering zal beslissen over de volgende punten:

                1 Welkom en registratie
                2 Aanwezigheden / Volmachten
                3 Jaarrekening en kasverslag 2018
                4 Goedkeuring kasverslag en rekeningen 2018
                5 Decharge bestuurders
                6 Herverkiezing raad van bestuur
                          Ontslagnemende en niet-herverkiesbare bestuurders:
                                        Van Herck Linda - Wilmsen Marc - Peeraer Geert - Van Dun Jozef
                          Volgende bestuurders stellen zich opnieuw kandidaat
                                        Gers Judith - Claessens Wendy - Mortiers Inne - Proost Carine -
                                         Hofkens Erwin - Nuyens Kurt - Van Dyck Dirk
                          Nieuw kandidaat bestuurslid:
                                         Remeysen Bart
                7 Voorstelling jaarwerking 2019
                8 Rondvraag / Varia
                          Gelieve uw variapunten voor 13/02/2019 door te geven aan het secretariaat
                          zodat deze geldig kunnen behandeld worden - Mail unizomerksplas2330@gmail.com

De algemene vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 19 februari 2019 om 19.00 uur stipt in
Café De Glenn, Leopoldstraat 59 in 2330 Merksplas. Gelieve uw aanwezigheid voor 13/02/2019 te bevestigen via het aanmeldingsformulier.

Indien u niet aanwezig kan zijn, laat dan uw stem gelden via het volmachtformulier. Zoals steeds is dit een uitgelezen gelegenheid om de laatste Unizo nieuwtjes te vernemen maar ook om bij te praten met uw collega ondernemers.

Direct na de algemene vergadering bent u welkom op de 'After Work Party'. Zie de bijgevoegde uitnodiging. Unizo biedt u gratis dranken en een broodjesbuffet aan.We kijken er dan ook naar uit om U en uw partner talrijk te mogen verwelkomen.

Namens de raad van bestuur

Jef Van Dun
Voorzitter

Documenten algemene vergadering:
Inschrijvingsformulier                                                                                                                                 Volmacht